Braak advocaten:
Erfrechtspecialisten in Groningen

Rondom de verdeling van een erfenis kunnen zich veel lastige situaties voordoen. U kunt het bijvoorbeeld oneens zijn met de benoemde executeur, er kan sprake zijn van onterving of er is bijvoorbeeld een conflict over de erfenis door eerdere schenkingen.
Onze erfrechtadvocaten adviseren uw graag. Zij kunnen u ook bijstaan met mediation of in een procedure bij de rechtbank.
Neem nu contact opNaar homepage

Braak advocaten:
Erfrechtspecialisten in Groningen

Rondom de verdeling van een erfenis kunnen zich veel lastige situaties voordoen. U kunt het bijvoorbeeld oneens zijn met de benoemde executeur, er kan sprake zijn van onterving of er is bijvoorbeeld een conflict over de erfenis door eerdere schenkingen.
Onze erfrechtadvocaten adviseren uw graag. Zij kunnen u ook bijstaan met mediation of in een procedure bij de rechtbank.
Neem nu contact opNaar homepage

Ontslag executeur

Een executeur wordt aangesteld om de nalatenschap klaar te maken voor verdeling, o.a. door alle schulden van de nalatenschap te betalen. Pas wanneer de erflater (overledene) dit heeft aangegeven,  is de executeur bevoegd om de nalatenschap te verdelen zonder de medewerking van de erfgenamen. In principe verdelen de erfgenamen de nalatenschap dus zelf.  Het kan zijn dat er geen werkbare verhouding meer is met de executeur van de nalatenschap. Ontslag van de executeur kan dan een oplossing zijn. Braak Advocaten kan u hierin adviseren en bijstaan bij het indienen van een verzoekschrift om de executeur te ontslaan.

Onterving

De erflater kan bij testament een kind onterven. Het kind kan dan alleen aanspraak maken op de legitieme portie. Daarmee wordt het kind geen erfgenaam, maar schuldeiser van de
nalatenschap. Braak Advocaten kan u bijstaan bij bepaling van en aanspraak maken op de legitieme portie.

Meer situaties

In het erfrecht zijn veel situaties mogelijk waarbij een advocaat u kan bijstaan:
- Er kunnen conflicten zijn over de verdeling van een nalatenschap
- Er kan sprake zijn van conflicten met stiefkinderen
- Kinderen kunnen voor hun levensonderhoud aanspraak maken op een "som ineens"
- Er is sprake van "Selbsteintritt"
- Een erfgenaam kan onder bewind gesteld zijn

En zo zijn er nog legio mogelijkheden waarbij een erfrechtadvocaat van Braak Advocaten u kan bijstaan.

Mediation

Het voeren van een procedure kan tijdrovend zijn en veel emoties los maken bij de betrokkenen. Mediation kan een weg zijn om hierover met elkaar te praten en tot een passende oplossing te komen met de betrokken partijen. U bespaart hiermee kosten en tijd verbonden aan een procedure. De erfrechtadvocaten van Braak Advocaten kunnen u als mediator hierbij helpen.

Neem nu contact opNaar homepage
Sluit venster

Contact:  050 209 18 06

Bekijk alle adresgegevens en route

Uw bericht is verzonden. Wij reageren zo spoedig mogelijk.

Oops! Something went wrong while submitting the form