Mijn ouder heeft mij onterfd, krijg ik dan helemaal niets?

In het testament staat dat ik ben onterfd. Mijn broers en zussen zeggen dat ik geen erfgenaam ben en dat ik niets krijg. Dit alles kan ik mij niet voorstellen en hierover wil ik advies van een deskundige.
Onze erfrechtadvocaten adviseren u daarover graag. Zij kunnen u ook bijstaan in een procedure bij de rechtbank.
Neem nu contact opNaar homepage

Mijn ouder heeft mij onterfd, krijg ik dan helemaal niets?

In het testament staat dat ik ben onterfd. Mijn broers en zussen zeggen dat ik geen erfgenaam ben en dat ik niets krijg. Dit alles kan ik mij niet voorstellen en hierover wil ik advies van een deskundige.
Onze erfrechtadvocaten adviseren u daarover graag. Zij kunnen u ook bijstaan in een procedure bij de rechtbank.
Neem nu contact opNaar homepage

Altijd recht op de legitieme portie

De erflater kan bij testament een kind onterven. Het kind kan dan aanspraak maken op de legitieme portie. Daarmee wordt het kind geen erfgenaam, maar schuldeiser van de nalatenschap. De legitieme portie is zoals in de wet staat het gedeelte van de waarde van het vermogen van de erflater, waarop het kind, die wordt genoemd legataris, in weerwil van giften en uiterste wilsbeschikkingen van de erflater aanspraak kan maken.
Wat is de legitieme portie waarop u als onterfd kind een beroep kunt doen? De legitieme portie wordt berekend over de waarde van de goederen van de nalatenschap, welke waarde wordt vermeerderd met de bij deze berekening in aanmerking te nemen giften en verminderd met bepaalde schulden. Giften aan de legitimaris gedaan komen voor verrekening van de legitieme in aanmerking. De vordering van de legitimaris kan voor langere tijd niet-opeisbaar zijn.

Mediation

Het voeren van een procedure om tot vaststelling van de legitieme portie te komen kan tijdrovend zijn en veel emoties los maken bij de betrokkenen. Mediation kan een weg zijn om hierover met elkaar te praten en tot een passende oplossing te komen. U bespaart hiermee kosten en tijd verbonden aan een procedure. De erfrechtadvocaten kunnen u als mediator hierbij helpen.

Neem nu contact opNaar homepage
Sluit venster

Contact:  050 209 18 06

Bekijk alle adresgegevens en route

Uw bericht is verzonden. Wij reageren zo spoedig mogelijk.

Oops! Something went wrong while submitting the form